bouwen van een landschap

25 juni 2017 - kunstenaars, onderzoeken, tentoonstellingen, wim geeven, zoet en zout

een tentoonstelling van Wim Geeven

opening zondag 2 juli 2017 om 15.00 uur
met een inleiding door John Beijersbergen,
betrokken bij het ontwerpen en realiseren van Plan Tureluur

 

Voor het onderzoek naar de zoet/zout balansprocessen heb ik me geconcentreerd op het gebied bij Zierikzee waarin het plan Tureluur zich bevindt. Het gebied dat voor mij belangrijk is, is het nieuw aangelegde omdijkte natuurgebied “ het plan Tureluur”, dit herstellandschap werd  uitgangspunt voor “Het Bouwen Van Een Landschap”. De compromisloosheid waarmee dit plan tot uitvoer is gebracht  door middel van de waterhuishouding die geregeld moest worden, het zoete water naast het zoute water, boeren die daar moesten vertrekken, bomen die er werden gekapt. Dit alles om de trekvogels weer hun plek te geven.

Telkens opnieuw bouw ik deze landschappen en neem de vrijheid dat wat zich in de natuur en historie heeft afgespeeld opnieuw in te vullen.
Het is de vreemdheid van dit reconstructie landschap dat mij blijft prikkelen. De lagen en onderlagen de spiegelingen en de veranderingen.
De verschuivingen in kleur onder invloed van de zoet/zout cultuur, de vaste cycli van de seizoenen maar ook de schijnbare status quo van de hoofdstructuur waarin alles zich hier afspeelt, wetende dat dit landschap kwetsbaar zal blijven, 
vooral nu door de klimaatverandering. Het proces van balanceren tussen zoet en zout zal dus blijvend dynamisch zijn.
Wim Geeven

Het herstellandschap uit de 16de eeuw dat ooit zo kwetsbaar en vrijwel constant aan verandering onderhevig was wordt nu uitgebalanceerd in de gaten gehouden o.a. door sluisjes en kwelbuizen.
Sluisjes zorgen ervoor dat op tijd het teveel aan zoet water via het gemaal wordt afgevoerd naar de Oosterschelde.
Kwelbuizen, soms nauwelijks zichtbaar in de immense ruimte zijn alles bepalend voor aanvoer van het zoute water om voor de juiste balans te zorgen. Bijna spelenderwijs wordt hier het landschap in de hand gehouden.

 

3 september 2017 laatste dag van de tentoonstelling