diversificatie

30 december 2017 - aletta de jong, esther kokmeijer, jeroen van westen & anne ausloos, kunstenaars, lezingen, tentoonstellingen, willem besselink, wim geeven, zoet en zout

Schouwen-Duiveland ligt als een kwetsbare parel in de zuidwestelijke delta. Beschermd tegen de zee door duinen en dijken, met een dun laagje zoetwater onder het maaiveld en permanent bedreigd door het zout van de zee. Door menselijk ingrijpen is de dynamiek in de delta gereguleerd tot een systeem, waarbinnen het voortdurend zoeken is naar evenwicht tussen veiligheid, economie en natuurwaarden. Voor de periode 2014 – 2019 heeft de Bewaerschole het thema ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’ gekozen en vijftien kunstenaars gevraagd om dit steeds verschuivende evenwicht te onderzoeken en te visualiseren. Dat heeft vanaf 2014 geresulteerd in prachtige tentoonstellingen van alle kunstenaars in de Bewaerschole die door hun onderzoek letterlijk en figuurlijk de diepte in zijn gegaan en nu tot een afsluiting komen.

Vanaf begin maart 2018 vindt de eindpresentatie plaats van het project, met uitlopers naar 2019. Het accent in 2018 nog meer dan voorheen zijn publieksactiviteiten van allerlei aard op diverse locaties buiten de Bewaerschole. Bewoners, toeristen, scholieren worden nog nadrukkelijker betrokken. De activiteiten vinden plaats met bijdragen waarin verbeelding en techniek de blik richten op het veranderende landschap, op de vragen én de rijkdom die daarin besloten liggen

Start Zaterdag 10 maart 2018:

Om 14.00 uur twee lezingen in de Grote kerk te Haamstede:
Shah Chowdhurybuilding with nature in Bangladesh, over natuurlijke kustverdedigingen.
Anne Ausloos en jeroen van Westen, volle vijf jaren, over hun bevindingen met het project Balanceren tussen Zoet en Zout

 

Daarna in de Bewaerschole de opening van vier presentaties:

Esther Kokmeijer toont het schetsontwerp van een installatie, verbeeldend de migratie van de Noordse Stern van Noord- naar Zuidpool en terug, met Schouwen-Duiveland als zuidelijkste broedplaats.
Wim Geeven In zijn presentatie in de Bewaerschole heeft hij zich beperkt tot wat zich afspeelt aan de oppervlakten en dit proces o.a. vastgelegd in een houten constructie (land) waarop foto’s zijn gemonteerd (atmosfeer) : de luchten met het veranderende licht en de spiegelingen in het overal aanwezige water. In zijn nieuwe presentatie wilt hij zich concentreren op de betekenis van de onderliggende lagen. Het zal dus gaan over de niet zichtbare structuren die het landschap als het ware dragen en in hoofdzaak bepaald hebben.
Aletta de Jong realiseert een sculpturale opstelling in de Bewaerschole op basis van onderzoek naar en verzamelen van zeewieren in de wateren rond Schouwen-Duiveland i.s.m. met WildWier en belangstellenden. Tevens publicatie van haar bevindingen in de serie NET-Books van Printroom Rotterdam. De interactieve opstelling in de Bewaerschole loopt door gedurende de volgende periode, waarin ze samenwerkt met de Onkruidenier.
Willem Besselink toont het schetsontwerp van het bodemmonument ‘onder < > boven’, bovengronds verbeeldend wat het zoutgehalte is van het grondwater op  specifieke locaties in de Zeeuwse bodem, gebaseerd op meetgegevens van het FRESHEM onderzoek door Deltares.