diversificatie

10 maart 2018 - aletta de jong, esther kokmeijer, jeroen van westen & anne ausloos, kunstenaars, lezingen, tentoonstellingen, willem besselink, wim geeven, zoet en zout

Schouwen-Duiveland ligt als een kwetsbare parel in de zuidwestelijke delta. Beschermd tegen de zee door duinen en dijken, met een dun laagje zoetwater onder het maaiveld en permanent bedreigd door het zout van de zee. Door menselijk ingrijpen is de dynamiek in de delta gereguleerd tot een systeem, waarbinnen het voortdurend zoeken is naar evenwicht tussen veiligheid, economie en natuurwaarden. Voor de periode 2014 – 2019 heeft de Bewaerschole het thema ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’ gekozen en vijftien kunstenaars gevraagd om dit steeds verschuivende evenwicht te onderzoeken en te visualiseren. Dat heeft vanaf 2014 geresulteerd in prachtige tentoonstellingen van alle kunstenaars in de Bewaerschole die door hun onderzoek letterlijk en figuurlijk de diepte in zijn gegaan en nu tot een afsluiting komen.

Vanaf begin maart 2018 vindt de eindpresentatie plaats van het project, met uitlopers naar 2019. Het accent in 2018 nog meer dan voorheen zijn publieksactiviteiten van allerlei aard op diverse locaties buiten de Bewaerschole. Bewoners, toeristen, scholieren worden nog nadrukkelijker betrokken. De activiteiten vinden plaats met bijdragen waarin verbeelding en techniek de blik richten op het veranderende landschap, op de vragen én de rijkdom die daarin besloten liggen

Start van de afsluitende presentaties van het project Balanceren tussen Zoet en Zout op Zaterdag 10 maart 2018 om 14.00 uur

met twee lezingen in de Grote kerk te Haamstede:
Shah Chowdhurybuilding with nature in Bangladesh, over natuurlijke kustverdedigingen. meer info
Anne Ausloos en jeroen van Westen, volle vijf jaren, over hun bevindingen met het project Balanceren tussen Zoet en Zout

Daarna in de Bewaerschole de opening van vier presentaties, laatste dag van deze presentaties 29 april 2018

 

Esther Kokmeijer toont het schetsontwerp van een installatie, verbeeldend de migratie van de Noordse Stern van Noord- naar Zuidpool en terug, met Schouwen-Duiveland als zuidelijkste broedplaats.Wim Geeven- Restless time
In zijn eerdere presentatie over het herstellandschap Tureluur, Bouwen van een landschap genaamd, liet hij het samenspel zien tussen het landschap met dat wat zich afspeelt in de atmosfeer, de verten, de vlakten, het water, het veranderende licht.
Restless time is als een still uit een proces dat door de eeuwen heen veranderde en veranderd werd en waarin laag op laag een tijdsbeeld werd gevormd.
Uiteindelijk werd het beschermd tegen de zee met al het vernuft van de mens door het te ‘ommantelen’.
Toch bestaat er door klimaatveranderingen en de steeds stijgende zeespiegel geen rustpunt. Telkens opnieuw moet er gestudeerd en gewerkt worden om de bescherming van dit unieke landschap te bestendigen.
De betekenis hiervan is eigenlijk universeel en inwisselbaar. Zoals wij door de tijd gaan en het landschap zich manifesteert aan ons en ook onderhevig is aan veranderingen, zo zijn wij degenen die wandelend door dit landschap het als spiegel ervaren, en beeldend een oplossing zoeken om onze plaats hierin te bepalen.

 

Aletta de Jong realiseert een sculpturale opstelling in de Bewaerschole op basis van onderzoek naar en verzamelen van zeewieren in de wateren rond Schouwen-Duiveland i.s.m. met WildWier en belangstellenden. Tevens publicatie van haar bevindingen in de serie NET-Books van Printroom Rotterdam en mede mogelijk  gemaakt door het CBK Rotterdam. De interactieve opstelling in de Bewaerschole loopt door gedurende de volgende periode, waarin ze samenwerkt met de Onkruidenier. 

Willem Besselink toont het schetsontwerp voor bodemmonument(en) onder <> boven, verbeeldend wat het zoutgehalte is van het grondwater op specifieke locaties in de Zeeuwse bodem, gebaseerd op meetgegevens van het FRESHEM onderzoek door Deltares. meer info


 

Dankzij de ondersteuning door de Stichting Nico Job Bije hebben we twaalf ansichtkaarten kunnen laten drukken als beeld van de verschillende invalshoeken van het project Balanceren tussen zoet en zout. Zij geven een impressie van de veelzijdigheid van het thema en van de persoonlijke vertaling ervan door de deelnemende kunstenaars. Presentatie van de ansichtkaarten is op de opening van deze tentoonstelling.