NETbook: zeewier

1 november 2017 - aletta de jong, kunstenaars, onderzoeken, proeven, samenwerken, zoet en zout

Aletta de Jong en PrintRoom werken samen aan de ontwikkeling van een NETbook publicatie met als uitgangspunt zeewier. Met NETbooks start PrintRoom – met kunstenaars en ontwerpers –  een serie publicaties die inspelen op  het idee van zelforganisatie, doe het zelf, en het delen van kennis. Zeewier is een materiaal dat Aletta  de Jong in het kader van ‘Balanceren tussen zoet en zout’ heeft onderzocht, en tentoongesteld in een installatie in 2015 in de Bewaerschole, onder de titel ‘Drugstore’.

Om materiaal te generen voor deze publicatie organiseerde Aletta de Jong en PrintRoom afgelopen zomer een veldtrip en een workshop voor een groep van 10 genodigde met, wiens expertise op verschillende terreinen op het gebied van voedsel, design en kunst. Het doel was eenvoudig: zeewier verzamelen en experimenteren met mogelijke toepassingen voor het gebruik ervan, door zeewier te bekijken, voelen, proeven en te verwerken.

De wieren werden verzameld op N51° 64’ 22.0” E3° 70’ 59.2”, of wel op Neeltje Jans, -een klein kunstmatig werkeiland aan de Noordzeekust. Aangezien de kust van Nederland overwegend uit zand bestaat biedt het landschap van nature niet veel mogelijkheden voor zeewier om zich aan te hechten. Aan de kunstmatige kustlijn van Neeltje Jans, bestaande uit diverse mensgemaakte stenige structuren, kan zeewier zich wel hechten. Bij Neeltje Jans werd bij laagtij – die dag vanaf 18u – diversen zeewieren verzameld en gedetermineerd. Hiervoor gingen we op stap met de mensen  van WildWier, die veel kennis hebben over zeewier en een vergunning om zeewier uit dit gebied te verzamelen.

De volgende dag is de groep – die kan worden gekenmerkt als mensen met een interesse om uit te zoeken hoe dingen werken door te doen – aan de slag gegaan in de studio van Aletta de Jong. Het verzamelde zeewier werd bewerkt, geconserveerd, er werd voedsel, cosmetica en tandpasta mee gemaakt, alsook sculpturale toepassingen uitgeprobeerd. Deze experimenten zullen, naast andere bijdrage, hun weerslag vinden in een NETbook publicatie.

NETbooks worden altijd naar aanleiding van een workshop, lezing of samenwerking ontwikkeld. Het idee van NET- waarvan NETbooks is afgeleid – is geformuleerd in een manifest door Jaroslaw Kozlowski in 1971. Dit manifest riep op tot een uitwisseling van concepten, voorstellen en projecten en ander uitdrukkingsvormen, binnen een autonome niet hiërarchisch netwerk van kuntenaars. PrintRoom zal voor de verspreiding van de publicatie, het netwerk van gelijkgestemde initiatieven die met Riso/stencil apparaten drukken inzetten. Door het gebruikmaken van deze structuur van digitale uitwisseling en eigen printmogelijkheden, kunnen NETbook publicaties worden geproduceerd in eigen beheer en door verschillende partijen. Zo kunnen globaal verbindingen worden gelegd, kan informatie worden uitgewisseld, en kunnen politieke en geografische belemmeringen worden omzeild.

Verwachte datum publicatie: eind 2017