programma eindpresentaties 2018

28 februari 2018 - aletta de jong, astrid van nimwegen, bruno doedens & SLeM, esther kokmeijer, gerco de ruijter, jeroen van westen & anne ausloos, kunstenaars, leontine lieffering, lezingen, Marjolijn Boterenbrood, ronald boer & jonmar van vlijmen / onkruidenier, tentoonstellingen, valerie dempsey & ronald boer, willem besselink, wim geeven, zoet en zout

Zaterdag 10 maart 2018 om 14.00 uur opening:
D I V E R S I F I C A T I E 
t/m 29 april

Te beginnen met twee lezingen in de Grote kerk te Haamstede
ShahChowdhury , ‘Building with nature’, over natuurlijke kustverdediging hier en in Bangladesh. 
Anne Ausloos en Jeroen van Westen, ‘Vijf volle jaren’, over hun bevindingen met het project Balanceren tussen Zoet en Zout.

Daarna in de Bewaerschole de start van vier presentaties:
Esther Kokmeijer toont het schetsontwerp van een installatie, verbeeldend de migratie van de Noordse Stern van Noord- naar Zuidpool en terug, met Schouwen-Duiveland als zuidelijkste broedplaats.
Wim Geeven presenteert Restless time, als een still uit een proces dat door de eeuwen heen veranderde en verandert werd en waarin laag op laag het tijdsbeeld werd gevormd. Uiteindelijk werd het beschermt tegen de zee met al het vernuft van de mens door het te ‘ommantelen’. Toch bestaat er door klimaatveranderingen en de steeds stijgende zee geen rustpunt. Telkens opnieuw moet er gestudeerd en gewerkt worden om die bescherming van dit unieke landschap te bestendigen.
Aletta de Jong realiseert een sculpturale opstelling in de Bewaerschole op basis van onderzoek naar en verzamelen van zeewieren in de wateren rond Schouwen-Duiveland. Ze werkt daarbij samen met de organisatie WildWier en belangstellenden. Haar bevindingen publiceert ze op de website van de Bewaerschole en in de serie NET-Books van Printroom Rotterdam. De interactieve opstelling in de Bewaerschole loopt door in de volgende periode, waarin ze samenwerkt met de Onkruidenier.
Willem Besselink toont het schetsontwerp van het bodemmonument ‘onder <> boven’, dat bovengronds verbeeldt wat het zoutgehalte is van het grondwater op specifieke locaties in de Zeeuwse bodem. Daarbij baseert hij zich op meetgegevens van het FRESHEM onderzoek door Deltares.

Dankzij de ondersteuning door de Stichting Nico Job Bije hebben we twaalf ansichtkaarten kunnen laten drukken als beeld van de verschillende invalshoeken van het project Balanceren tussen zoet en zout. Zij geven een impressie van de veelzijdigheid van het thema en van de persoonlijke vertaling ervan door de deelnemende kunstenaars. Presentatie van de ansichtkaarten is op de opening van deze tentoonstelling.

 

Zaterdag 5 mei 2018 om 14.00 uur opening:

H A L O T O L E R A N T I E
t/m 24 juni

Eerst een tweetal lezingen in de Grote kerk te Haamstede:
van o.a. Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen over halotolerantie.
Daarna presenteren zij in de Bewaerschole de resultaten van hun onderzoek naar zoutminnende planten en halotolerantie in het algemeen. Hoe ontdekken we nieuwe omgangsvormen met een zoutminnend landschap?

 

Dinsdag 15 mei 2018 in het Zeeuws Museum:
K L O O S T E R M O P P E N
t/m 30 september 

In de middeleeuwse muren van de abdij te Middelburg zie je her en der glanzende bakstenen. Beeldend kunstenaars Anne Ausloos en Jeroen van Westen doen onderzoek naar hoe zoet en zout zich uitdrukken in landschap en cultuur. Als experimenteel archeologen onderzochten zij waarom sommige kloostermoppen glanzen en wat deze stenen vertellen over de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en haar bewoners.

 

Zaterdag 26 mei 2018 om 13.30 uur:

Rondleiding door de abdij in Middelburg. Duur: 1 uur
Anne Ausloos en Jeroen van Westen nemen de bezoeker van het Zeeuws Museum mee op een reis door de abdij. Van buiten naar binnen, van zaal naar fundament. Aanmelden via rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl

 

Vrijdag 15 juni 2018 om 17.00 uur:

Tijdens de opening van de Kunstschouw organiseren Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen in de tuin van de Bewaerschole een futuristisch halotolerant buffet, waarop bezoekers zoutminnende planten maar vooral zichzelf met andere ogen leren bekijken.

 

Juni Juli Augustus 2018:
P A R T I T U U R   V A N   Z O E T   E N   Z O U T 

Marjolijn Boterenbrood bouwt haar installatie in een open veld bij Schapenweg 1 te Zonnemaire. Drie grote doeken die zij eerder maakte voor een tentoonstelling in de Bewaerschole. De doeken worden bewerkt/ingeweven met verschillende materialen: metaaldraad, was, wier en zout. Vervolgens zullen weer en wind, regen, kwel en zoute spree de doeken transformeren. Roest, aarde en vocht zullen hun invloed hebben en hùn Partituur op de doeken schrijven.

 

Zaterdag 30 juni 2018 14.00 uur opening:
N E D E R Z E T T I N G ,  D O O R   Z A N D   G E S C H U U R D
t/m 2 september

Om te beginnen twee lezingen in de Grote kerk te Haamstede: Bas Arens (duinonderzoeker, gespecialiseerd in verstuivingen ) over ronkende wind – rokende duinen. Leontine Lieffering ligt haar project toe over onder gestoven dorpen.
Daarna is in de Bewaerschole de opening van de installatie ‘nederzetting, door zand geschuurd’. Een poëtische neerslag van een onderzoek naar zandverstuiving en bebouwing op Schouwen-Duiveland waarbij het vertrekpunt is ‘Onze Lieve Vrouwe op Zee’, een gehucht op Schouwen dat door verstuiving onder het zand verdween.
Zaterdag 1 september 2018 vanaf 11.00 uur:
B A L A N S   V A N   Z O E T   E N   Z O U T

Een manifestatie in en langs de Schelphoek en in het dorpshuis te Serooskerke. De afsluitende presentatie van 5 jaar onderzoek naar balanceren tussen zoet en zout.
Met publieksactiviteiten van: Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen, Aletta de Jong (inventariseren zoutminnende planten), Marjolijn Boterenbrood (de ‘partituur’ op doek geschreven, presentatie kunstenaarsboek en gesprekken over ervaringen met Zoet & Zout ), Jeroen van Westen en Anne Ausloos (beleving van de caisson in de Schelphoek), Gerco de Ruijter (VR-project Tether), Astrid van Nimwegen (concert, dans, film), Bruno Doedens (de film ALLES BEWEEGT) , Esther Kokmeijer ( een installatie, verbeeldend de migratie van de Noordse Stern), Willem Besselink ( onder<>boven over zout in de bodem), en diverse lezingen. Als afsluiting een openbare maaltijd van zoet en zout.

 

 

2019 :
V E R S E P U T   E N   W A T E R L A N D E R S

In het Stadhuismuseum te Zierikzee tonen Anne Ausloos en Jeroen van Westen beeldende resultaten van hun onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van zoetwater op een zouteiland.
De watersnoodramp van 1953 betekende het einde van een eeuwenlange traditie van verzamelen en opslaan van zoet water op Schouwen-Duiveland. Daarmee lijkt de kennis ook snel verloren te zijn gegaan. Tot 1953 was het zó gewoon dat niemand er bij stilstond. Het herontdekken van de verloren (low tech) cultuur om water op te slaan is het vertrekpunt van de beeldende presentatie die sterk aanknoopt bij de collectie van het Stadsmuseum.