programma eindpresentaties 2018

28 februari 2018 - aletta de jong, astrid van nimwegen, bruno doedens & SLeM, esther kokmeijer, gerco de ruijter, jeroen van westen & anne ausloos, kunstenaars, leontine lieffering, lezingen, ronald boer & jonmar van vlijmen / onkruidenier, tentoonstellingen, valerie dempsey & ronald boer, willem besselink, wim geeven, zoet en zout

Zaterdag 10 maart 2018 om 14.00 uur opening:
D I V E R S I F I C A T I E 
t/m 29 april

Te beginnen met twee lezingen in de Grote kerk te Haamstede
ShahChowdhury , ‘Building with nature’, over natuurlijke kustverdediging hier en in Bangladesh. 
Anne Ausloos en Jeroen van Westen, ‘Vijf volle jaren’, over hun bevindingen met het project Balanceren tussen Zoet en Zout.

Daarna in de Bewaerschole de start van vier presentaties:
Esther Kokmeijer toont het schetsontwerp van een installatie, verbeeldend de migratie van de Noordse Stern van Noord- naar Zuidpool en terug, met Schouwen-Duiveland als zuidelijkste broedplaats.
Wim Geeven presenteert Restless time, als een still uit een proces dat door de eeuwen heen veranderde en verandert werd en waarin laag op laag het tijdsbeeld werd gevormd. Uiteindelijk werd het beschermt tegen de zee met al het vernuft van de mens door het te ‘ommantelen’. Toch bestaat er door klimaatveranderingen en de steeds stijgende zee geen rustpunt. Telkens opnieuw moet er gestudeerd en gewerkt worden om die bescherming van dit unieke landschap te bestendigen.
Aletta de Jong realiseert een sculpturale opstelling in de Bewaerschole op basis van onderzoek naar en verzamelen van zeewieren in de wateren rond Schouwen-Duiveland. Ze werkt daarbij samen met de organisatie WildWier en belangstellenden. Haar bevindingen publiceert ze op de website van de Bewaerschole en in de serie NET-Books van Printroom Rotterdam en mede mogelijk gemaakt door het CBK Rotterdam. De interactieve opstelling in de Bewaerschole loopt door in de volgende periode, waarin ze samenwerkt met de Onkruidenier.
Willem Besselink toont het schetsontwerp van het bodemmonument ‘onder <> boven’, dat bovengronds verbeeldt wat het zoutgehalte is van het grondwater op specifieke locaties in de Zeeuwse bodem. Daarbij baseert hij zich op meetgegevens van het FRESHEM onderzoek door Deltares.

Dankzij de ondersteuning door de Stichting Nico Job Bije hebben we twaalf ansichtkaarten kunnen laten drukken als beeld van de verschillende invalshoeken van het project Balanceren tussen zoet en zout. Zij geven een impressie van de veelzijdigheid van het thema en van de persoonlijke vertaling ervan door de deelnemende kunstenaars. Presentatie van de ansichtkaarten is op de opening van deze tentoonstelling.

 

Zaterdag 5 mei 2018 om 14.00 uur opening:

H A L O T O L E R A N T I E
t/m 24 juni

Eerst een tweetal lezingen in de Grote kerk te Haamstede:
van Carla Michielsen – relatiebeheerder bij de ZLTO  en Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen over halotolerantie.
Daarna presenteren Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen in de Bewaerschole de resultaten van hun onderzoek naar zoutminnende planten en halotolerantie in het algemeen. Hoe ontdekken we nieuwe omgangsvormen met een zoutminnend landschap?

 

Dinsdag 15 mei 2018 in het Zeeuws Museum:
K L O O S T E R M O P P E N
t/m 30 september 

In de middeleeuwse muren van de abdij te Middelburg zie je her en der glanzende bakstenen. Beeldend kunstenaars Anne Ausloos en Jeroen van Westen doen onderzoek naar hoe zoet en zout zich uitdrukken in landschap en cultuur. Als experimenteel archeologen onderzochten zij waarom sommige kloostermoppen glanzen en wat deze stenen vertellen over de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en haar bewoners.

 

Zaterdag 26 mei 2018 om 13.30 uur:

Rondleiding door de abdij in Middelburg. Duur: 1 uur
Anne Ausloos en Jeroen van Westen nemen de bezoeker van het Zeeuws Museum mee op een reis door de abdij. Van buiten naar binnen, van zaal naar fundament. Aanmelden via rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl

 

Vrijdag 15 juni 2018 om 18.30 uur:

Tijdens de opening van de Kunstschouw organiseren Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen in de tuin van de Bewaerschole een futuristisch halotolerant buffet, waarop bezoekers zoutminnende planten maar vooral zichzelf met andere ogen leren bekijken.

 

Juni Juli Augustus 2018:
P A R T I T U U R   V A N   Z O E T   E N   Z O U T 

Marjolijn Boterenbrood bouwt haar installatie in een open veld bij Schapenweg 1 te Zonnemaire. Drie grote doeken die zij eerder maakte voor een tentoonstelling in de Bewaerschole. De doeken worden bewerkt/ingeweven met verschillende materialen: metaaldraad, was, wier en zout. Vervolgens zullen weer en wind, regen, kwel en zoute spree de doeken transformeren. Roest, aarde en vocht zullen hun invloed hebben en hùn Partituur op de doeken schrijven.

 

Zaterdag 30 juni 2018 14.00 uur opening:
N E D E R Z E T T I N G ,  D O O R   Z A N D   G E S C H U U R D
t/m 2 september

Om te beginnen twee lezingen in de Grote kerk te Haamstede: Bas Arens (duinonderzoeker, gespecialiseerd in verstuivingen ) over ronkende wind – rokende duinen. Leontine Lieffering ligt haar project toe over onder gestoven dorpen.
Daarna is in de Bewaerschole de opening van de installatie ‘nederzetting, door zand geschuurd’. Een poëtische neerslag van een onderzoek naar zandverstuiving en bebouwing op Schouwen-Duiveland waarbij het vertrekpunt is ‘Onze Lieve Vrouwe op Zee’, een gehucht op Schouwen dat door verstuiving onder het zand verdween.
Zaterdag 1 september 2018 vanaf 11.00 uur:
M A N I F E S T A T I E :  B A L A N S   V A N   Z O E T   E N   Z O U T

Een manifestatie in en langs de Schelphoek en in het dorpshuis te Serooskerke. De afsluitende presentatie van 5 jaar onderzoek naar balanceren tussen zoet en zout.

Met publieksactiviteiten van:

Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen, Aletta de Jong , zij inventariseren in de Schelphoek en omgeving  de zoutminnende planten en wieren en verwerken de oogst die zij al eerder in dit jaar hebben verzameld en gezaaid tot een eetbare maaltijd.

Marjolijn Boterenbrood, van haar zijn al in de maanden Juni, juli en augustus het werk de ‘partituur’ op doek geschreven  te zien op de akkers van een boer in Zonnemaire. Drie grote doeken die zij eerder maakte voor een tentoonstelling in de Bewaerschole. De doeken worden bewerkt/ingeweven met verschillende materialen: metaaldraad, was, wier en zout. Vervolgens zullen weer en wind, regen, kwel en zoute spree de doeken transformeren. Roest, aarde en vocht zullen hun invloed hebben en hùn Partituur op de doeken schrijven. Deze worden uiteindelijk op de dijk bij de Schelphoek geplaatst waar ook de  presentatie van haar kunstenaarsboek en zal ze in gesprek gaan met de mensen waarmee zij in de loop van het project voor haar blog heeft gesproken over hun  ervaringen met Zoet & Zout.

Jeroen van Westen en Anne Ausloos maken in een caisson  een geluidssculptuur die door de bezoekers met een roeiboot te bezoeken zal zijn.

Esther Kokmeijer zal haar ontwerp van een beeld, verbeeldend de migratie van de Noordse Stern, installeren .

Willem Besselink zal een aantal zuilen maken die het zout gehalte van de bodem van de schelphoek weergeven. Dit als vervolg op zijn presentatie onder<>boven in de Bewaerschole in 2017 en zijn ontwerp voor 9 zuilen op verschillende locaties in Zeeland.

Verschillende films worden in het dorpshuis getoond:

Van Gerco de Ruijter, naar aanleiding van zijn presentatie in de Bewaerschole heeft hij een film gemaakt over de ervaringen van de bezoekers,

Van Astrid van Nimwegen een film waarvoor zij momenteel in de schelphoek opnames aan het maken is. Zij maakt gedurende een aantal weken om het uur een opname en deze verwerkt ze in een film met als werktitel Theater Schelhoek, op  de manifestatie kunnen de bezoekers met een opstelling van 100 houten klapstoelen op de boothelling van de dijk live dit theater meemaken en deze terug zien in het dorpshuis.

Van  Bruno Doedens de film ALLES BEWEEGT die afgelopen september op Film By The Sea te Vlissingen in première is gegaan.

Ook komen er op locatie en in het dorpshuis een aantal lezingen die vooral ingaan op de balans van zoet en Zout. Via het Waterschap Schelde Stromen, de Zeeuwse Milieu Federatie en de betrokken kunstenaars worden een aantal mensen uitgenodigd.

Als afsluiting van de manifestatie een openbare maaltijd van zoet en zout.

 

2019 :
V E R S E P U T   E N   W A T E R L A N D E R S

In het Stadhuismuseum te Zierikzee tonen Anne Ausloos en Jeroen van Westen beeldende resultaten van hun onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van zoetwater op een zouteiland.
De watersnoodramp van 1953 betekende het einde van een eeuwenlange traditie van verzamelen en opslaan van zoet water op Schouwen-Duiveland. Daarmee lijkt de kennis ook snel verloren te zijn gegaan. Tot 1953 was het zó gewoon dat niemand er bij stilstond. Het herontdekken van de verloren (low tech) cultuur om water op te slaan is het vertrekpunt van de beeldende presentatie die sterk aanknoopt bij de collectie van het Stadsmuseum.